Ramowy program konferencji


17

maja

czwartek

 • 13:00-14:00

  rejestracja uczestników
 • 14:00

  otwarcie konferencji
 • 14:00-15:30

  panel dyskusyjny „Ile dialogu w dialogu” z udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów – część I

 • 15:30-15:45

  przerwa kawowa

 • 15:45-17:15

  panele z referatami i dyskusją

 • 17:15-17:30

  przerwa kawowa

 • 17:30-19:00

  panele z referatami i dyskusją

 • 19:00

  uroczysta kolacja

18

maja

piątek

 • 9:00-11:00

  panele z referatami i dyskusją
 • 11:00-11:30

  przerwa kawowa
 • 11:30-13:30

  panele z referatami i dyskusją
 • 13:30

  zakończenie konferencji

 • 13:30-14:30

  lunch

Rada naukowa

Agnieszka Hess

Przewodnicząca
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Medioznawca, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w IDMiKS UJ. Wieloletni ekspert i doradca w międzynarodowych oraz krajowych projektach wdrożeniowo- badawczych. Jej zainteresowania koncentrują się na relacjach pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa oraz zagadnieniach dialogu obywatelskiego. Uwagę skupia na funkcjonowaniu i roli organizacji pozarządowych we współczesnych demokracjach.

Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi w ISP UJ. Wieloletni ekspert Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz konsultant w projektach badawczo-wdrożeniowych krajowych instytucji publicznych i pozarządowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności współczesnych problemów organizacji pozarządowych, ich zdolności organizacyjnych, tworzenia sieci współpracy z organizacjami publicznymi oraz społeczno-kulturowych kontekstów funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim.

TERESA SASIŃSKA-KLAS

Profesor nauk społecznych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Socjolog i politolog. Stypendystka w The Johns Hopkins University (1982-1983). W latach 1994-1997 stypendysta NATO Fellowship. Prowadziła wykłady na uczelniach USA, Kanadzie, Austrii, Niemczech i na Węgrzech. W latach 2004-2010 Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, w latach 2009-2012 - członek Executive Committee, a następnie V-ce Prezydent International Political Science Association. Zajmuje się zawodowo analizą relacji: media a polityka, opinia publiczna, rola mediów w procesie transformacji sfery publicznej.

Grażyna Prawelska-Skrzypek

Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy i członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education. Specjalizuje się w nauce o zarządzaniu w sektorze publicznym oraz nauce o polityce publicznej.

Beata Klimkiewicz

Adiunkt, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Medioznawca, kierownik Zakładu Komunikowania Politycznego i Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert UNESCO, Komisji Europejskiej, długoletni współpracownik Instytutu Uniwersytetu Europejskiego w ramach projektu Monitor Pluralizmu Mediów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na badaniach polityki medialnej w krajach Unii Europejskiej, pluralizmu mediów, systemów medialnych w Europie Środkowej.

Jarosław Flis

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologii. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie public relations, socjologii polityki oraz kwestiach związanych z zarządzaniem instytucjami publicznymi. Kieruje grantami i uczestniczy w projektach badawczych analizujących prawo i zachowania wyborcze. Jest autorem artykułów na łamach czołowych gazet i czasopism, a także regularnym komentatorem w prasie, radiu i telewizji.

Michał Bukowski

Medioznawca, politolog, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Jego zainteresowania oscylują wokół problematyki negocjowania znaczeń w komunikacji publicznej, szczególnie w obrębie współczesnych konfliktów o wykorzystanie przestrzeni w miastach. Autor prac z zakresu wykorzystania komputerowej analizy zawartości do badania słów i wyrażeń sztandarowych.

zaproszenie

Call for papers


Pracownicy oraz doktoranci Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim”, która odbędzie się 17-18 maja 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Współorganizatorem konferencji jest Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Celem konferencji jest stworzenie platformy debaty dla wszystkich stron zaangażowanych w dialog obywatelski. Interesuje nas przede wszystkim komunikacyjny aspekt dialogu obywatelskiego, wymiana doświadczeń oraz rezultatów badań nad rolą mediów w dialogu i w debacie publicznej. W dyskusji chcemy zwrócić szczególną uwagę oraz omówić szerzej aspekt współpracy międzysektorowej, poszukać punktów krytycznych oraz zastanowić się nad możliwościami współpracy. Planowany zakres tematyczny pierwszej edycji konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

 • sposoby definiowania dialogu obywatelskiego,
 • formy komunikacji administracji rządowej i samorządowej z obywatelami
 • formy i obszary współpracy międzysektorowej
 • rola mediów w dialogu obywatelskim
 • nowe wyzwania i perspektywy w dialogu obywatelskim.

Pragniemy, aby nasze rozważania miały interdyscyplinarny charakter, dlatego do udziału zapraszamy naukowców, organizacje pozarządowe, dziennikarzy, przedstawicieli administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

Zapraszamy

Wyrażamy nadzieję, że zakres tematyczny konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem! Serdecznie zapraszamy!

Terminy i opłaty

 • do 15.04

  rejestracja elektroniczna

 • 26.03 - 30.04

  przesyłanie opłat konferencyjnych

 • 30.04
  opublikowanie programu konferencji
 • 17-18.05
  konferencja
 • do 30.06

  nadsyłanie artykułów

 • 350 zł

  uczestnicy z referatem
 • 250 zł

  uczestnicy bez referatu
 • 0 zł

  Udział w panelach dyskusyjnych w charakterze słuchacza jest BEZPŁATNY

 • -10%

  Członkowie PTKS – zniżka 10%

Pakiet zawiera

 • możliwość wygłoszenia referatu naukowego,
 • możliwość publikacji artykułu naukowego (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji zewnętrznych), trzy najlepsze artykuły naukowe zostaną opublikowane w „Zeszytach Prasoznawczych” (14 punktów), pozostałe w czasopiśmie naukowym „Com.press” lub pracy zbiorowej.
  Zobacz wymogi edytorskie dla publikacji.
 • poczęstunek podczas konferencji (przerwy kawowe, uroczysta kolacja, obiad),
 • materiały konferencyjne (teczka konferencyjna, program konferencji, notes, smycz, identyfikator, ekologiczna torba)
 • certyfikat potwierdzający udział w konferencji

Patronat


Patronat naukowy

Patronaty medialne

Kontakt


Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

 • Telefon

  +48 501 225 087
 • Email

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.