Organizatorzy


Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej to jedna z najlepszych placówek naukowych i dydaktycznych. Instytut przyciąga znakomitych, kreatywnych, otwartych i chętnych do działania studentów. IDMIKS to miejsce, gdzie można poznać ciekawych ludzi, zarówno studentów, jak i wykładowców. Oferuje bogaty program zajęć praktycznych i zawodowych prowadzonych przez fachowców z różnych branż medialnych, a studenci mogą wybierać różnorodne specjalizacje zawodowe.

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) jest odpowiedzialne m.in. za następujące zadania: koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, udostępnianie biur i sal szkoleniowych na potrzeby projektów społecznych, prowadzenie miejskiego portalu internetowego ngo.krakow.pl, realizację projektów i programów partnerskich, organizację otwartych konkursów ofert, wspieranie partycypacji społecznej, prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi, koordynację zadań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej promowanie idei wolontariatu i wspieramy integrację środowiska NGOs.

Komitet organizacyjny


Magdalena Wilk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie. Specjalizuje się w zagadnieniach community media oraz strategiach komunikacyjnych organizacji pozarządowych. Ekspert FIO ds. sprawozdań przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest współzałożycielem i wieloletnim prezesem organizacji pozarządowej posiadającej status OPP działającej na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozwoju idei transplantologii w naszym kraju.

Joanna Grzechnik

Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu nauk o mediach obejmującą zagadnienia związane z usieciowieniem polskich ruchów miejskich oraz jego związkiem z komunikowanymi przez te ruchy wartościami. Jej zainteresowania badawcze związane są z kapitałem społecznym, w szczególności dotyczą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, komunikacji oraz tworzenia sieci przez ruchy społeczne oraz organizacje pozarządowe, a także, szeroko rozumiane, kwestie miejskie.

Wioletta Klytta

Doktorantka dyscypliny nauk o mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracowała przy projektach naukowo-badawczych realizowanych m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jej obszar zainteresowań to dialog obywatelski oraz funkcjonowanie jego narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu partycypacyjnego, komunikacja instytucjonalna i organizacyjna w przestrzeni miejskiej oraz język mediów.

Magdalena Furdzik

Kierownik Referatu ds. Partycypacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Absolwentka socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada 10-letnie doświadczenie pracownika samorządowego, a jej dotychczasowe obowiązki koncentrowały się na budowaniu i profesjonalizowaniu systemu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, wdrażaniu narzędzi partycypacji społecznej oraz realizacji projektów społecznych zarówno międzysektorowych jak i międzynarodowych.

Magdalena Litman

Doktorantka dyscypliny nauk o mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarka z wykształcenia, literatka z zamiłowania, zawodo – content creative i social media specialist w spółce, która jest liderem na polskim rynku publikacji sieciowych. Obszar zainteresowań badawczych – memetyka, nowe media, metodologia badań społecznych, semiotyka obrazu, marketing w oparciu o kampanie wirusowe, socjologia Internetu, creative writing, stylistyka językowa. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy reklamowej, wieloletnie - w redakcji tekstów reklamowych, dziennikarskich, literackich.

Paweł Nowak

Doktorant dyscypliny nauk o mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zawodowo Project Manager, pasjonat mediów społecznościowych oraz nowych technologii i cyfryzacji mediów. Koordynator ds. Komunikacji Internetowej oraz Asystent Zarządu w Fundacji „Korowód" im. Marka Grechuty.

Joanna
Szpyt-Wiktorowska

Manager PR z ponad 10-letnim doświadczeniem w komunikacji korporacyjnej, produktowej i kryzysowej. Obecnie w Grupie Interia.pl, wcześniej w agencjach PR i reklamowych. Autorka licznych artykułów dotyczących praktyki działań PR. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UJ, politologii na UP oraz studiów podyplomowych z marketingu w sieci na WSE w Krakowie. Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obszar zainteresowań badawczych to relacje dziennikarzy i piarowców, zarządzanie informacją, nowe kanały komunikacji.

Łukasz Wojtusik

Doktorant w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Szef krakowskiego newsroomu GRA /radio TOKFM, Złote Przeboje, Rock Radio/, dziennikarz radia TOKFM. Prowadzi program KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE na antenie radia TOKFM, współautor audycji POCZYTALNI w TOKFM. Współpracuje z Uniwersytetem Dzieci i Uniwersytetem Jagiellońskim. W 2013 roku laureat nagrody Dziennikarzy Małopolski dla najlepszego dziennikarza kulturalnego. Autor książki, rozmów z ojcem Leonem Knabitem OSB "Dusza z ciała wyleciała. Rozmowy o śmierci i nie tylko".

Paulina Czernek

Doktorantka dyscypliny nauk o mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje prace doktorską z zakresu promocji oraz komunikowania w samorządach. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z komunikowaniem politycznym oraz marketingiem terytorialnym. Zawodowo zajmuje się promocją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Małgorzata Chęcińska-Głazik

Pracownik administracyjny w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, absolwentka filozofii i europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu i realizowaniu projektów oraz organizowaniu konferencji.

Patronat


Patronat naukowy

Patronaty medialne