Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

to projekt badawczo-dydaktyczny realizowany przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków.

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego prowadzi obecnie badania dotyczące mechanizmów tworzenia się sąsiedztwa w Krakowie.

Przygotowana przez zespół ODO ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Krakowa. Badanie ma na celu zdefiniowanie sposobów rozumienia pojęcia „sąsiedztwo” oraz analizę sposobów uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Zachęcamy do udziału w badaniu i rozpowszechniania naszej ankiety!

Publikacje

Raport ODO 4
Raport ODO 5

Do lektury zapraszamy naukowców, organizacje pozarządowe, dziennikarzy oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Partnerzy projektu


Gmina Miejska Kraków

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

W strukturach wydziału znajdują się referaty, które zajmują m.in.: współpracą z sektorem organizacji pozarządowych, partycypacją obywatelską, projektami i inicjatywami społecznymi, problematyką młodzieży i seniorów, programami integracji społecznej, koordynacją spraw związanych z krakowskim budżetem obywatelskim i udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi wydział nadzoruje funkcjonowanie krakowskich fundacji i stowarzyszeń oraz realizowanymi przez nie zadaniami publicznym. Ważnym aspektem funkcjonowania wydziału jest także współpraca i koordynowanie działalności rad o charakterze opiniodawczo-doradczym, które funkcjonują w Krakowie oraz nadzór nad Miejskim Centrum Dialogu (BIP Miasto Kraków, online).

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedna z najlepszych placówek naukowych i dydaktycznych. Instytut przyciąga znakomitych, kreatywnych, otwartych i chętnych do działania studentów. IDMIKS to miejsce, gdzie można poznać ciekawych ludzi, zarówno studentów, jak i wykładowców. Wyróżnia nas bogaty program zajęć praktycznych i zawodowych prowadzonych przez fachowców z różnych branż medialnych, a studenci mogą wybierać różnorodne i ciekawe specjalizacje zawodowe.
Uniwersytet Jagielloński

Instytut Spraw Publicznych

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej 25.06.1997 r. w celu kształcenia menedżerów dla sektora publicznego oraz prowadzenia badań dotyczących spraw publicznych, dokumentowania przemian, analizowania i poszukiwania optymalnych metod zarządzania w administracji publicznej, zwłaszcza w sektorach kultury, mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej, edukacji, bezpieczeństwa, a także współdziałania służb publicznych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zarządzaniu rozwojem gmin i regionów. W przygotowaniu i realizacji programów dydaktycznych oraz badawczych Instytut Spraw Publicznych współpracuje z władzami miejskimi, regionalnymi i resortowymi oraz organizacjami obywatelskimi wspierającymi modernizację sektora publicznego.

Konferencje

komunikowanie i media w dialogu obywatelskim

zapraszamy w maju do Krakowa

Miejsce konferencji


Kraków

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków