Skip to main content

Publikacje


Obserwatorium

Obserwatorium

dialogu obywatelskiego

DO POBRANIA

2023. Sąsiedztwo i e-sąsiedztwo

Przykład Krakowa

2022. Wielokulturowość w dyskursie rady miasta i w dyskursie medialnym

Przykład Krakowa

2019. Podręcznik Dialog obywatelski w Krakowie

uczestnicy, relacje, komunikowanie

TOM 6, 2018 - Dialog obywatelski w Krakowie

ewaluacja Centrum Obywatelskiego. Kontynuacja

TOM 5, 2018 - Dialog obywatelski w Krakowie

perspektywa dziennikarzy i kreatorów opinii

TOM 4, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

ewaluacja Centrum Obywatelskiego

TOM 3, 2017 - Dialog obywatelski w Krakowie

reprezentacje medialne

TOM 2, 2016 - Dialog obywatelski w Krakowie

formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi

TOM 1, 2015. Dialog obywatelski w Krakowie

w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów